top of page

Klostermedalje tildelt Sigmund Kroslid

Medaljen ble på vegne av landsstyret i DNT – Edru Livsstil delt ut av leder

Jostein Solbakken under en tilstelning på Totalen Stavanger fredag 15.

desember 2023.Sigmund har hatt et samfunnsengasjement innen ruspolitikk og

rusforebyggende arbeid som er forbilledlig, og har på den måten vært en

foregangsperson innenfor området.


Han har hatt en lang rekke verv og representasjoner for DNT – Edru Livsstil,

både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det kan nevnes; flere perioder i både

landsstyret og ruspolitisk utvalg, derav fire år som landsstyreleder,


Sigmund sin lange politiske erfaring og kunnskap har kommet godt til nytte, og

har tilført organisasjonen viktig ballast.


En verdig mottaker av klostermedalje med diplom.


Vi gratulerer så masse til Sigmund Kroslid


Tekst og foto av Jostein Solbakken.

Comentarios


bottom of page