top of page

Jarso - Etiopia

Vårt internasjonale hjelpeprosjekt

Dette er vårt internasjonale hjelpeprosjekt! Jarso er en by med et stort omland i Wollega, vest i Etiopia. Kommunen, Woreda, har om lag 72 000 innbyggere. Dere kan google Jarso, Wollega, Etiopia

Rent vann

Prosjektet starta opp i 2012 av en medlemsgruppe i ELH, og det første som ble prioritert var rent vann til byen. Det ble bygd en kraftlinje på om lag 3 km som forsynte en pumpestasjon med el i bytte med dieseltransport på eselrygger! Det ble en stor suksess! Det ble etablert vannposter der folk kunne hente rent vann. Lokallaget vårt samlet inn 150.000 kr til dette. Kraftlinja ble bygd på dugnad med faglig assistanse fra det nasjonale kraftselskapet. Landsmøtet i DNT Edru Livsstil 2013, Hamar, vedtok å støtte dette prosjektet!

«Eierstrukturen»

Etter hvert ble det dannet et råd i Jarso bestående av representanter fra protestantiske kirker (Mekane Yesus og Pentacostel), den ortodokse kirke, Islam og Woreda, - et helt unikt samarbeid i dette landet.  Dette er ikke et «misjonsprosjekt», men et humanitært hjelpeprosjekt som i størst grad kommer bysamfunnet Jarso til nytte.

Undervisning i skolen

Prosjektet startet som et massivt undervisningsopplegg i skolene om skadene ved rusgifter generelt, alkohol og khat spesielt. Målgruppe; alle elever i 1-10 trinn. Dette arbeidet fortsetter og gjennomføres i nært samarbeid med Woreda. Vi startet en ungdomskafe med tilgang til satellittoverførte fotballkamper og et bibliotek. Vi har også kjøpt inn faglitteratur til skoler.

 

Helsestell

Vi bidro i 2017 med tilskudd til etablering av mor/barn klinikk med fødeavdeling på Helsestasjonen. Denne er utstyrt med moderne hjelpemidler, i etiopisk sammenheng.

  1. De 9 første månedene i 2023 ble det født 681 barn her! Klinikken har solcelleanlegg som sikrer stabil tilførsel til apparater og instrumenter når strømmen er borte, (og det skjer innimellom). Alt utstyret er av god kvalitet og personalet har faglig kompetanse fra nasjonale utdanningssentra og de har kompetanse til å bruke dette.! Barnedødeligheten har gått drastisk ned! Neste prioriterte investering blir ultralydapparat

  2. Hygieneartikler til forbedring av helse for kvinner. Klinikken deler ut sanitetsbind. Målet er å etablere produksjon av slike.

  3. Podoconiosis, «elefantsyke». På grunn av barfotgange i jord som er kvartsholdig, trenger bakterier inn i sårene og føttene svulmer opp. Dette arbeidet er nå i full drift. Vi har levert 30 par spesialsydde sko og har 200 par for levering i disse dager. Det er ønskelig å kunne produsere såpe for vask av føtter. Det kan forhindre at sykdommen får utvikle seg.

  4. Ultralyd. Klinikken har stort behov for ultralydapparat. Da kan vi ganske sikkert redde flere, både barn og mødre fra dramatiske situasjoner som ellers kunne få fatale følger. Det er øverst på prioriteringslista.

Sanitærforhold i byen Jarso.

I 2018 ble det første offentlige toalettet i byen åpnet. I nær tilknytning kom også tilbudet om dusj med soloppvarma vann, samt utplassering av søppelkasser.

 

Jarso er i et område vest i landet der fattigdommen er påtrengende. Høsten 2018 var daværende generalsekretær Marit Barene og landsstyreleder Sigmund Kroslid sammen med to representanter fra Edru Livsstil Hamar på befaring i Jarso. I de senere årene har vi ikke kunnet reise dit på grunn av politisk uro.  Vi er glade for å fortelle at vi har trygge og pålitelige samarbeidsparter i Jarso, og opprørere har ikke påført våre prosjekter skade.

 

Støtt dette viktige arbeidet med gaver. Vi har Vipps 852511. Fødselsdag? Foreslå gave til Jarso!

Edru Livsstil Hamar – Magne Rydland.

5.jpg
Etiopia_13_Latrine_Dusj.jpg
Etiopia_14_Jarso_Hus2.jpg
Etiopia_12_Vannprosjekt4.jpg
bottom of page