top of page

Om oss

Hva vi jobber for

DNT – Edru Livsstil driver rusforebyggende arbeid.

Vi jobber for edruskap, menneskeverd og et inkluderende samfunn.

 

Et av våre viktige mål er å skape trygge fellesskap for mennesker som har valgt en edru livsstil. Sammen retter vi søkelyset mot hvorfor alkohol og narkotika truer trygghet og velferd. Vi mobiliserer til engasjement, politikk og tiltak som begrenser utbredelsen av rusmidler. Vårt mål er å redusere skadevirkningene av rusmidler i samfunnet og skape en bred mobilisering av engasjement.

 

Rusforebyggende arbeid blant ungdom og studenter, er en av våre hjertesaker. 


Alkoholfri kulturutvikling

DNT – Edru Livsstil skal ha et kulturperspektiv på alkoholspørsmålet. I dette ligger det også mulighet til lokal tilpasning. Kultur er ikke noe statisk, kultur er i stadig utvikling og endring, slik også med ruskultur. DNT – Edru Livsstil skal bygge opp nødvendig kompetanse og være en aktiv pådriver for alkoholfritt samvær og alkoholfrie samværsarenaer.

Alkoholpolitikk

DNT – Edru Livsstil vil arbeide for en mer aktiv og ansvarlig alkoholpolitikk nasjonalt og i Kommune-Norge. Folkehelseloven må, sammen med alkoholloven, være grunnlag for utformingen av alkoholpolitikken.

Her finner du ny forskning om vårt arbeidsfelt.

Til nyhetsbrev/medlemsblad internt i organisasjonen:

DNT – Edru Livsstil gir ut medlemsbladet Edru Livsstil fire ganger i året. Ønsker du å bidra med noe her, eller har du noe vi bør dele med lagene i vårt nyhetsbrev? Send en e-post eller ring oss.

Vi samler gode historier innenfor rus- og frivillighetsfeltet. Noen historier deles på nettsiden vår, mens andre deles i medlemsbladet vårt. Har du lyst til å skrive en sak om frivillighet lokalt eller nasjonalt? Ta kontakt!

Våre samarbeidspartnere

Logo Juba
Actis logo
Juvente logo
bottom of page