top of page

Idrett Uten Alkohol – Hvem er vi?

Oppdatert: 15. jan.


I en tid der samfunnet vårt søker å styrke fellesskapet og fremme sunne livsstiler for kommende generasjoner, står Idrett Uten Alkohol i frontlinjen av forebyggende og holdningsskapende arbeid. Vårt mål er klart: å utvikle og opprettholde rusfrie idrettssoner, og skape attraktive møteplasser hvor barn, unge, utøvere, trenere, foreldre og ledere i idretten kan delta uten bekymringer.


Vi tror på en alkohol- og rusfri idrettssone, der fokuset er på helse, trygghet, fellesskap og sportslig mestring. Gjennom tett samarbeid med utøvere, idrettslag og klubber, jobber vi målrettet for å opprette flere slike soner rundt omkring i landet. Vår visjon er å gi unge talenter et trygt og støttende miljø der de kan vokse og utvikle seg og ha det gøy!


Idrett Uten Alkohol er ikke bare et prosjekt; det er et fellesskap som engasjerer lokalsamfunn og idrettsmiljøer for å skape varige endringer. Vi fokuserer på positiv påvirkning og ønsker å inspirere andre til å jobbe mot en rusfri idrettssone. Ved å arbeide sammen og dele våre erfaringer, kan vi forme fremtidens idrettsmiljøer til å være trygge og sunne steder for alle.


Les mer om oss på vår hjemmeside!

Comentários


bottom of page