top of page

Rusfri dag, 8.juni

Vi ønsker å markere Rusfri dag arrangert av frelsesarmeen, og slår et slag for rusfrihet.

Bilde hentet fra Frelsesarmeen..no


Frelsesarmeen arrangerer Rusfri dag hvert år den 8. juni, og skriver at de ønsker å sette fokus på rusfrie arenaer, og understreker behovet for dette. De jobber for rusfrie møteplasser, og det er noe vi i DNT – Edru Livsstil synes er viktig å markere, fordi alkoholfrie møteplasser er med på å skape trygge soner.


Rusfrie møteplasser

DNT – Edru Livsstil er Norges eldste avholdsorganisasjon og har helt siden oppstart jobbet for totalavhold og arrangert rusfrie møteplasser i samfunnet. Det er mange som sliter med rus, og skadevirkningene av alkohol og rus er mange. Men vi i DNT – Edru Livsstil tilbyr alkoholfrie møteplasser både nasjonalt og lokalt. Vi har flere lokallag rundt om i Norge som tilbyr ulike aktiviteter og arrangementer.


Vi står sammen

Frelsesarmeen skriver at "dagen skal uansett være en dag for solidaritet og ansvar, og med Rusfri dag ønsker vi å vise at rusfrihet også er frihet fra skade og utrygghet".

Vi står sammen med de som strever med alkohol og rus, eller som står nær andre som sliter.


Les mer om Rusfri dag her

Comments


bottom of page