top of page
En eng med blomster

Våre prosjekter

Idrett Uten Alkohol

Idrett Uten Alkohol driver forebyggende og holdningsskapende arbeid rettet mot utøvere, foreldre, trenere og ledere i idretten. Vi mener at idretten skal være en trygg, inkluderende og alkoholfri sone. Sammen med ulike idrettslag og store idrettsprofiler ønsker de å spre vårt og deres budskap gjennom idrettsglede og samhold.

Kickboxing-praksis

Eldre, alkohol og ensomhet

Eldre, alkohol og ensomhet er et prosjekt som har vært driftet siden 2017, og har som hovedmål å gi helseopplysninger til eldre, pårørende og helsepersonell. Prosjektet skal informere om uheldige effekter av alkohol og medikamentbruk, og vi arbeider for å få gjennomslag for styrking av eldrepolitikken i kommunene. Prosjektet gir også forelesninger og tilbyr veiledning til helsefagstudenter.

En eldre mann som sitter på en benk

Alkoholpolitikk

Alkoholpolitikk er et prosjekt som ønsker å fokusere på alkoholpolitikkens effektivitet og påvirkning på folkehelse og samfunn. Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen rundt alkoholpolitikken og rette søkelyset mot viktige saker knyttet til dette.

Gruppemøte

Sammen

Vårt studentprosjekt – Sammen – ønsker å gjøre det lettere å være alkoholfrie studenter. Vi vil blant annet skape aksept for det å ikke drikke alkohol, øke forståelsen for hvorfor noen velger bort alkohol, og bidra til økt inkludering for studenter som drikker lite eller ikke alkohol i det hele tatt.

Studentene chatter
bottom of page