top of page

Vår nye assisterende prosjekt leder

Evelynn Lone (27) er ny ansatt som assisterende prosjektleder i prosjektet vårt i Idrett Uten Alkohol, og hadde sin første arbeidsdag den 13. mai 2024.Evelynn bor i Bergen, men kommer opprinnelig fra Osterøy. Hun var ferdig utdannet vernepleier sommeren 2020, og har siden den tid jobbet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Drømmen har hele veien vært å jobbe forebyggende, og særlig rettet mot rusfeltet. Når stillingen som assisterende prosjektleder i IUA ble utlyst, var valget om å legge inn en søknad enkelt! Og, til Evelynn sin store glede ble hun tilbudt stillingen.


Evelynn er en aktiv jente med et stort engasjement for en aktiv livsstil.  Idrett har hele livet vært en viktig arena for å føle på mestring og tilhørighet, og de senere år har treningsgleden vært spesielt knytt til CrossFit og fjellturer.


-Som assisterende prosjektleder får jeg jobbe med det jeg brenner for! Etter flere år i rusbehandling har jeg blitt bevist på hvor viktig ulike arenaer som skaper mestring og samhold er for både god psykisk og fysisk helse. Og ikke minst har jeg blitt bevisst hvor få sosiale arenaer det er igjen i samfunnet hvor alkohol ikke er en naturlig del i settingen. Derfor ønsker jeg å jobbe for at idretten skal være et sted hvor alle kan kjenne mestring, tilhørighet og trygghet – uavhengig av tidligere bakgrunn, alder, kjønn, religion eller psykiske utfordringer. Og det gleder jeg meg til!   

Commentaires


bottom of page