top of page

Unge bidrar til bærekraft

Det vår organisasjon alltid har hevdet blir nå endelig bekreftet av verdens helseorganisasjon (WHO). De skriver at «alkohol øker risikoen for en rekke sykdommer fra første dråpe».


En ny etappe ligger foran oss, og utfordringene har ikke endret seg vesentlig. På tross av de skyhøye helsekostnadene forårsaket av rus, så har det enda ikke kommet noen politiske signaler om endringer i forhold til alkoholpolitikk og holdning.


«Vår visjon gjennom rusforebyggende arbeid er å fremme god livskvalitet som gir et sunnere, tryggere og et mer meningsfylt liv».


Det jobbes hele tiden for at barn og unge skal få ett bedre liv. Det er en av våre hjertesaker. Ditt medlemskap er derfor svært viktig, og med ditt navn i vårt medlemsregister øker sjansene for at vi sammen kan bevege oss mot dette målet. Arbeidet lokalt er selve fundamentet og nerven i organisasjonen.


Det er med stor glede og takknemlighet vi nå ser at unge mennesker melde seg inn i DNT – Edru Livsstil, og på den måten tar ett bevisst standpunkt når det gjelder avholdenhet. Medlemskapet skal gi de unge en trygg identitet som har bærekraft igjennom hele ungdoms- og studenttiden. På landsmøtet i Stjørdal i 2023 var flere av våre unge medlemmer påmeldt som delegater. De var aktivt med i både gruppesamtaler og debatt, og var spesielt opptatt av at fremtidens Norge skulle bli et enda tryggere land å leve i.


Bærekraftig vekst handler ikke bare om å vokse raskt, men snarere om å vokse i en realistisk takt som kan opprettholdes i lengre tid. I en prosess er det viktig å tenke langsiktig. Fester du blikket på ett punkt langt der framme får du en stødigere kurs og en raskere tilpasning

 

Utvikling er det samme som å navigere i en verden under stadig endring. Folk er vant med å snakke om det som ikke fungerer og de utfordringene som er vanskelige. I en organisasjon er det derfor svært viktig at «vi» kommer foran «jeg». I demokratiske prosesser kan alle presentere sine meninger, men det er flertallet som er «vi» som til slutt bestemmer retningsvalget. Ansvaret for organisasjonens fremtid eies altså av oss alle.


I en bærekraftig organisasjonskultur tåler vi både endringer og hverandre. Vi har respekt for mennesker og klarer oss godt både i opp- og nedturer. De siste årene har det blitt jobbet mye med nytenking, og i denne sammenheng er det viktig for oss å få på plass en solid relasjons- og kommunikasjons kompetanse. Fordi disse to elementene er kanskje de aller viktigste og grunnleggende innenfor organisasjonsutvikling. Jeg vil si at det er selve bærebjelken, for kan man ikke kommunisere da når man heller ikke ut med sitt budskap.


Til stor glede for organisasjonen, ansatte vi i 2023 en kommunikasjons- og mediekonsulent som primært skal jobbe med utvikling av digitale kommunikasjonsløsninger. Vi mener at skal man nå målene bør de unge involveres i både nytenking og implementering.


På landsmøtet ble det også vedtatt en ny geografisk struktur der det ble opprettet «områder» som et nytt nivå. I denne modellen ligger også en nødvendig grensejustering som vi tror og mener er mer tilpasset samfunnsutviklingen.


I den nye to-årsperioden skal vi sammen sette inn de riktige virkemidlene, slik at vi også i fremtiden kan kalle oss en bærekraftig bevegelse.


Jostein Solbakken, styreleder i DNT – Edru livsstil

Σχόλια


bottom of page