top of page

– Jeg har alltid opplevd å få respekt av det valget jeg har tatt

Det har blitt mer og mer viktig å ta gode valg når det gjelder alkohol, og Hanna Dalsbø understreker at man ikke trenger alkohol for å ha det gøy.Hanna Dalsbø har vært medlem i DNT – Edru Livsstil i flere år sammen med hele familien, og har helt fra barndommen av hatt den kristne troen og gode verdier knyttet til avholdenhet som et fundament. Hun er født og oppvokst i Molde, men flyttet til Oslo for fire år siden for å studere til å bli sosionom. Helt siden barndommen har Hanna ønsket å jobbe med mennesker, og spesielt unge. I dag holder hun på med viderutdanning innen psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid på OsloMet. Videre ønsker hun å bruke utdanningen sin til å hjelpe ungdommer som sliter med rus.

 

Hanna er også blant en av de nye foredragsholderne våre som etter hvert skal ut å holde foredrag for prosjektet vårt Eldre, alkohol og ensomhet. Dette prosjektet går blant annet ut på å holde seminarer, forelesninger og vise til skadevirkningen av alkohol og medikamentbruk. Dette er noe hun ser frem til, da hun ønsker å jobbe innenfor forebyggende arbeid.

 

Viktig å ta eget standpunkt

Vi vet at det er mange som sliter med alkohol og rus i dag, spesielt unge, men også eldre. Mange unge begynner tidlig med bruk av alkohol og andre rusmidler, og det er ofte en stor del av sosiale sammenkomster. Hanna mener at det er viktig allerede som ung å ta et eget standpunkt. Når vennene hennes begynte å drikke, hadde Hanna tatt et eget standpunkt om å være avholds, og hun har opplevd å få respekt for valget sitt.

 

Sosialt press i dagens samfunn

- Det er mange som blir utsatt for sosialt press, men det er viktig å våge å gå en annen vei selv om det er lite rom for det i dag, sier Hanna.

 

En undersøkelse gjennomført av Blå kors viser at nesten halvparten av unge voksne opplever det som ubehagelig å si nei om de blir tilbudt alkohol, og at mer enn 1 av 3 har drukket alkohol for å unngå å måtte forklare seg om hvorfor de ikke ønsker å drikke. Det er ingen tvil om at mange i dagens samfunn synes det er ubehagelig å si nei til alkohol, og at mange er redd for å bli ekskludert.

 

Det er mange unge voksne som egentlig ikke ønsker å drikke, men som utsettes for sosialt press fra venner og andre som har en forventning om at de skal drikke. Men Hanna oppfordrer andre til å ikke være redd for å si nei til alkohol. De fleste som har spurt om hvorfor hun ikke drikker har møtt henne med nysgjerrighet, fordi det ofte kan oppfattes som at «alle» drikker. Men gjennom å skape åpenhet rundt tema kan det åpne opp for at flere tørr å si nei til alkohol, fordi man er ikke alene om valget.

 

Sosiale møteplasser uten alkohol

- Det som var viktig for meg var å ha trygge møteplasser uten alkohol. Hanna har vært med på ungdomssamlingene i menigheten helt fra tenårene, og har opplevd det som viktig å ha slike trygge sosiale arenaer.

 

Hanna´s tips til de unge

1. Ta et standpunkt, hva er ditt standpunkt når det kommer til rusmidler og alkohol? Vite hva du skal svare før du møter på spørsmål rundt alkohol og tilbud om alkohol eller andre rusmidler. Ikke vær redd for å si nei.

2. Være åpen, snakke med trygge voksne.

3. Ha støttepersoner som støtter valget ditt om å ikke drikke. Det kan være foreldre, miljøarbeidere på skolen, familiemedlem eller en venn.

4. Finne trygge møteplasser uten alkohol

5. Vit at du er ikke alene, det er mange som er avholds.

6. Ta kontakt om du sliter, det finnes hjelp å få.

 

Comments


bottom of page