Samarbeidspartnere

logo-juba

Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon som arbeider for å redusere alkohol- og narkotikabruken i samfunnet, for å lære opp barn til demokratisk deltakelse og for å bidra til en mer rettferdig fordeling av godene i verden.

juvente_hoved_500x328

Juvente er en ungdomsorganisasjon av, for og med ungdom som ønsker en verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer.

skjermbilde-2016-09-22-13-02-08

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er en paraply for organisasjoner som jobber med rusfeltet. Vi representerer 27 organisasjoner.