Aktiv alkoholpolitikk

Derfor engasjerer vi oss i en aktiv alkoholpolitikk:

Arendalsuka 2017

I år ble Arendalsuka, «Norges største politiske møteplass», holdt 14. – 19. august, og ansatte og frivillige fra DNT – Edru Livsstil stilte på stand. …

Dette mener partiene om ruspolitikk

Det nærmer seg 11.september og valg. I den anledning har vi hatt godt samarbeid med Actis og bl.a. fått svar på hva de politiske partiene mener om vik…

Nytt sentralstyre i Juvente

Vår ungdomsorganisasjon Juvente avholds sitt landsmøte og feiret samtidig 25-årsjubileum på Rødde Folkehøyskole i Melhus 25. – 27.juli. Øyvind K…

Arendalsuka 2017

Årets Arendalsuke blir 14.- 19. august. Her samles nasjonale aktører innenfor politikk, samfunn- og næringsliv til debatt og utforming av politikk. De…

Om prosjektet

DNT-Edru Livsstil jobber aktivt for å påvirke både lokalt og nasjonalt for en mer aktiv og restriktiv alkoholpolitikk. Dessverre er det liten kunnskap om alkoholens betydning for velværet til det norske folk. Mange opplever alkoholen som en selvfølgelig del av kulturen og en kilde til glede og fellesskap. Få er klar over omfanget av medaljens bakside og hvor mange mennesker som uskyldig må betale prisen for alkoholkulturen vår.

Se alle saker om alkoholpolitikk

Alkoholpolitisk håndbok

Den alkoholpolitiske håndboken er spesiallaget til nyvalgte lokalpolitikere. I alt distribuerer vi 5000 bøker til både lokalpolitikere, kommunalt ansatte og folk som er aktive i organisasjoner. Kjenner du noen som burde få tilsendt en slik bok? Ta kontakt med oss for å få alkoholpolitiske bøker tilsendt.

Innspill og høringssvar

I forkant av at alkoholpolitikken revideres pleier kommunen og politikere å sette ned å invitere til ulike varianter av deltakelse i prosessen. Kanskje nedsettes det en referansegruppe med representanter fra lokalt organisasjonsliv? Ettersom alkoholpolitikk i høyeste grad har med folkehelse å gjøre, og folkehelseloven påbyr samarbeid med lokalt foreningsliv, bør det i alle fall ved denne runden praktiseres en betydelig grad av medvirkning når alkoholpolitikken skal utformes.

Alkoholpolitisk nettverk

Det er mange som har interesse for alkoholpolitikk uten å være avholdsmenneske. Ved å utveksle erfaringer med lokalpolitiske saker og samarbeide på tvers av kommuner og fylkesgrenser kan vi oppnå mer og få bedre resultater.

Vil du være med? Meld din interesse til alkoholpolitikk@edru.no